پیش از سفارش بخوانید

تعرفه‌ها پس از سفارش و توافق اولیه اعلام خواهد شد و پیش از سفارش بازه‌ی هزینه خدمت شما اعلام می‌شود.

طراحی پوستر در ابعاد رسمی (A3، ۵۰x70، A4) بدون عکاسی و اسکن خواهد بود.

تغییرات تا جلب رضایت شما بر پوستر اعمال می‌شود!

یک‌سوم هزینه پیش از ارسال پیش‌نمایش (چهار اتود)، و باقی هزینه پس از پایان کار؛ با احترام دریافت خواهد شد.

زمان تحویل سفارش؛ بسته به نوع سفارش و تعرفه توافق شده (به استثنای سفارش نمایشگاهی) حداقل ۵ روز کاری و حداکثر ۱۰ روز خواهد بود